væpnet ran

Bruk av våpen ved tyveri eller ran.

En kniv er også et våpen.