utlendingsloven

Lov som gjelder for utlendinger,
de som ikke er norske.