Søk
Close this search box.

utjevningsmandat

Hvert fylke har ett utjevningsmandat
(representant) blant Stortingets 169 representanter.

For at et parti
skal få et utjevningsmandat
må det ha passert sperregrensen.

Sperregrensen er 4 % (prosent) av alle stemmene
fra hele landet.

Utjevningsmandater gjør at partier
som gjør et godt valg i ett fylke,
får en representant til Stortinget.

Det kan skje
selv om
det samme partiet
ikke gjør et like godt valg
i andre fylker.