utgiftstak

Ta verdier som sikkerhet fra en som skylder penger.

Det kan for eksempel bli tatt pant i bilen
eller leiligheten din.