Utenriksdepartementet

Departement som har ansvar for samarbeidet
med andre land.