utebli

Ikke møte når du er innkalt
for eksempel til en rettssak.