utdanning

Opplæring i fag og yrker.

Alle har rett til opplæring på skole,
voksenopplæring og universitet.

Man må søke om plass på universitetet.