urinprøve

Tiss i et glass.

Urinen forteller mye om helsen din.

Derfor undersøker legen urinprøven.