universell utforming

Målet om å gjøre alt tilgjengelig for alle.

Komme frem og finne frem.

Det gjelder både bygninger,
transportmidler og informasjon.