umyndiggjort

Du kan ikke bestemme alt selv.

Du må ha verge.