uføretrygd

Penger du får fra NAV
når du er skadet
eller syk
og ikke kan jobbe.