ubetinget dom

Dom som sier at du er nødt til å sone straffen
du er dømt til.