tvangsinnleggelse

Innleggelse på sykehus mot din vilje.

Er du psykisk syk
og ikke forstår
hva som er best for deg,
kan det offentlige si
at du skal behandles.