tvangsinngrep

Operere eller behandle noen mot deres vilje.

Når du gjør noe som er skadelig for deg
eller du er syk,
kan det offentlige kreve at noe blir gjort.