turnus

Arbeidsdagen er delt inn i vakter
som er forskjellige fra uke til uke.

Dagvakt,
kveldsvakt
og nattevakt.