Søk
Close this search box.

turnus

Arbeidsdagen er delt inn i vakter
som er forskjellige fra uke til uke.

Dagvakt,
kveldsvakt
og nattevakt.