trygghet

Sikkerhet.

Man føler seg trygg på noe.

Det er ikke farlig.