trosfrihet

Retten til å tro
og tenke fritt
og følge samvittigheten din.