trojansk henst

Trojansk hest er et dataprogram som kan skade datamaskinen din
men det ser ut som et vanlig dataprogram.