traumatisk

Opplevelser som gir varige psykiske problemer.