trafikksone

Område med samme pris på billetten
når du reiser med buss,
bane,
tog
og båt.

Når du reiser fra en sone til en annen
må du betale mer.