torturkonvensjon

Lov som sier at tortur
ikke er lovlig.