toner

Lyd av musikk.

Melodi.

Klang.

Toner er lyd som lages
når luften kommer i regelmessige svingninger.