tjenester i egen bolig

Hjelp til husarbeid og innkjøp.

Du har rett til å få hjelp fra kommunen
til å klare deg i boligen din.