tingrett

Domstolen der saken blir behandlet først.

Nederste trinn av domstolene.