timeplan

Oversikt.

Tidsskjema.

I følge Utdanningsloven
har alle elever rett til en plan
for dagen og uken.