tilrettelagte bøker

Bøker som er laget for tilrettelagt opplæring,
for eksempel bøker med punktskrift
og lettleste bøker.