tilrettelagt

Noe som er gjort slik
at det passer for deg,
tilrettelagt arbeid.