Søk
Close this search box.

tilrettelagt opplæring

Retten til tilrettelagt opplæring
betyr at skolen skal legge til rette
for at du får en opplæring
som passer til dine evner og behov.

For eksempel har de som er blinde,
rett til skole-bøker i punkt-skrift.

Det betyr også
at noen har rett til spesial-undervisning.