tilrettelagt arbeid

Jobb som er tilpasset det du kan klare.

Du har rett til en arbeidsplass med hjelpemidler
som gjør at du kan mestre jobben din.