Søk
Close this search box.

tillitsvalgt

Person som er valgt til å representere
og snakke for alle på jobben.

Det skal være en tillitsvalgt på alle arbeidsplasser.

Tillitsvalgte skal blant annet ta opp saker med ledelsen.