tiggerbrev

Brev hvor noen ber om penger.

Du behøver ikke betale selv

om du får en giro

eller regning med navnet ditt på.