tema for forskning

Forskning må handle om et bestemt tema.

Det gir oss retning på undersøkelsen.