tegnspråk

Et språk hvor du bruker hendene til å snakke
i hele setninger.

Vi kaller det døves eget tegnspråk.