Søk
Close this search box.

systemkoordinator

I enkelte kommuner brukes betegnelsen «systemkoordinator».

Dette er en funksjon som har oppgave på systemnivå
som må løses for å skape gode rammevilkår
for planutvikling/utviklingsarbeid,
samarbeid på tvers av sektorer
og nivåer
og brukermedvirkning.