sykemelding

Legen skriver en melding om at du er syk
og ikke kan jobbe,
eller at du må ha en lettere jobb.