SV

Sosialistisk Venstreparti.

Sosialistisk parti som arbeider for likhet,
fred,
miljø
og mot rasisme.

Vil at staten skal styre pengene.