suspensjon

Utestenging.

Du kan bli utestengt fra jobben din
om du har gjort noe veldig galt.