styresmakt

En politisk myndighet
som bestemmer lover
og passer på
at lovene blir fulgt.