strålebehandling

Bruk av stråler til å drepe
eller stoppe veksten av celler.

Kreft blir behandlet med radioaktive stråler.