straffbart

Noe som ikke er lovlig
som du kan bli straffet for.

Kriminelt.