stipend

Pengestøtte fra det offentlige
eller private som blir gitt til spesielle formål,
for eksempel å ta utdannelse.

Stipend skal ikke betales tilbake.