statstilskudd

Penger fra staten.

Kan gå til skoler og kurs.