statsborgerskap

Høre til
og ha rettigheter
i et land.