stabil bosituasjon

Fast bolig.

Du behøver ikke være redd for å måtte flytte.

Du har du rett til en trygg og god bolig.