ST. prop

Stortingsproposisjon.

Forslag til nye lover
og statsbudsjett.

Stortinget skal fatte vedtak.