spor

Merke etter noe.

Noe som viser at noe har skjedd,
eller at noen har vært et sted.