Søk
Close this search box.

spesialpedagog

En som har lært å undervise elever
som har nedsatt funksjonsevne
eller atferdsvansker.