sperret konto

En bankkonto du ikke kan ta ut penger fra.

Depositum blir satt på sperret konto.

Huseieren kan bruke det til reparasjoner om du er enig.