sorenskriver

Jurist som jobber i lokalsamfunnet.

Juristen er ansatt av staten i sorenskriverembedet.