søksmål

Klage til myndighetene over
at en person har gjort noe veldig galt.